Accomodatieprojecten

Sporthal Luttenberg

In Luttenberg is in 2009 met inzet van veel vrijwilligers een fantastische sporthal gerealiseerd. Zie www.sporthalluttenberg.nl De sporthal is gebouwd in opdracht van Stichting Sportbelangen Luttenberg. Om de realisatie van de sporthal mogelijk te maken was, naast de inzet van veel vrijwilligerswerk, een flink bedrag aan subsidie nodig. Jos Westenenk heeft namens de stichting met succes de aanvragen voor de gemeentelijke en Europese subsidie verzorgt.

Accommodatieprojecten gemeente Dalfsen
Door de gemeente Dalfsen wordt fors ge´nvesteerd in accommodatieprojecten voor onder meer sport, welzijn en onderwijs. Jos Westenenk is vanuit de gemeente Dalfsen projectleider geweest voor verschillende accommodatieprojecten. Als projectleider heeft hij voor een aantal projecten provinciale en Europese subsidies geregeld. Daarnaast heeft hij voor de projecten een plan van aanpak ontwikkeld waarbij alle facetten die nodig zijn om het project succesvol te laten slagen, aan bod komen. Jos was de verbindingsman tussen gemeente en instellingen en verenigingen.

Voorbeelden van succesvol gerealiseerde projecten waar Jos aan gewerkt heeft zijn:
  > Kulturhus de Moza´ek in Lemelerveld, zie www.kulturhus-lemelerveld.nl
  > de uitbreiding van Ontmoetingscentrum de Wiekelaar in Oudleusen; zie www.wiekelaar.nl
  > de herinrichting van sportpark Heidepark in Lemelerveld; zie www.heideparksport.nl