Planing en control

Voor een aantal gemeenten

> invoering planning en controlinstrumentarium

> opstellen en bewaken jaarwerkplan

> verbetering bedrijfsvoering