Publiek Advies

Publiek advies in de vorm van interim management/ projectmanagement/beleidsadvisering voor gemeenten en andere overheden.
Op deze onderdelen beschikt PPA over veel ervaring en kennis op de volgende terreinen:

- welzijn, onderwijs, sport en kunst en cultuur
- gezondheid en zorg; o.a. de WMO
- accommodatieprojecten voor onder meer sport, onderwijs, multifunctionele accommodaties en kulturhusen;
- leefbaarheidprojecten; zoals dorpsplannen plus
- subsidies; advisering over een efficiŽnt subsidiebeleid, verstrekken van subsidies maar ook het verzorgen van subsidieaanvragen
- financiŽn; opstellen van begrotingen en jaarrekeningen, maar ook beoordelen van begrotingen en jaarrekeningen van derden
- verbetering bedrijfsvoering/ planning en controlcyclus
- kostenbesparingen en bezuinigingsoperaties.

PPA beschikt over inhoudelijke en financiŽle kennis en veel ervaring. Daardoor is PPA in staat om een compleet advies af te leveren