Welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, volksgezondheid en WMO


> Beleidsadviseur op deze terreinen voor verschillende gemeenten. Voor onderdeel WMO plan van aanpak gemaakt voor ombuiging
          overschrijding kosten en verbetering bedrijfsvoering.